نظرتون راجع به سطح علمی اساتید دوره ارشد چیست ؟
(29.31%) 17
عالی
(36.20%) 21
خوب
(20.68%) 12
متوسط
(13.79%) 8
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 58